Algemene voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden  :


Informatie betreffende de professionele verkoper :


Pimprenelle créative

Derweduwé Carine

Spiegelhofvoetweg 40     Email : pimprenellecreative@gmail.com

1850 Grimbergen

Belgïe

BE 0542504865

BTW  : N.A.

Vennootschap onder het stelsel van de franchise van de taxen.  BTW niet toegepast.I.        Prijs


De prijzen van de producten zijn in euros, taxen inbegrepen.  Zij worden toegepast bij validatie van de bestelling door de consument maar verzendingskosten zijn niet inbegrepen.  Zij worden in supplement gefactureerd en worden vermeld voor de validatie van de definitieve bestelbon.

Primprenelle Créative kan in geen enkel geval betrokken zijn voor eventuele douanetaksen, lokale taksen, invoerrechten of gelijk welke taksen die geëist kunnen worden in geval van levering bij de Europese Unie.  Deze zijn ten laste van de klant en vallen onder zijn volledige verantwoordelijkheid zowel bij declaratie als bij betaling.
De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven.  (prijzen en verzendingskosten) prijzen op het moment van de verwerking van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.


II. Beschikbaarheid van de producten.


De producten voorgesteld bij de verkoop zijn verondersteld binnen de beschikbare stok te vallen.
In geval van niet beschikbaarheid van een produkt, voorgesteld bij de verkoop, na acceptatie van de bestelling  door de klant, engageert Pimprenelle creative t zich om deze laatste per elektronische weg te informeren binnen de kortste termijn.  De klant kan dan annulatie van zijn bestelling vragen, zonder dat deze annulatie tot gelijk welke schadevergoeding kan lijden.


III. Betaling


Alle onze bestellingen zijn in Euros te betalen.  De volledige betaling moet zijn uitgevoerd door de koper alvorens de bestelling wordt geleverd.
Zolang de goederen niet volledig wordt betaald, blijft Primprenelle créative  de enige eigenaar.

Om de bestelling te betalen kan de koper ofwel :

- betalen per overschrijving :


Bankrekening Argenta :


IBAN : BE09 9731 0470 4157
BIC : ARSPBE22

Op naam van : DERWEDUWE Carine

Spiegelhofvoetweg 40

1850 Grimbergen

Gelieve uw naam et bestelnummer te vermelden op de overschrijving.

- Betalen per bankkaart :

De betaling per bankkaart wordt uitgevoerd via Paypal.

De kosten behorende tot deze betalingswijze vallen ten koste van de aankoper.
Behalve voorafgaand akkoord, behoudt Primprenelle Creative zich het recht om elke bestelling die niet betaald werd binnen de 15 dagen, te annuleren.


IV.        Verzending


De kosten van de verzending worden berekend in functie van de grote en het gewicht van de producten ,
Pimprenelle Creative behoodt zich het recht om de leveringswijze te veranderen in geval van het niet overeenkomen van het materiaal en het formaat gekozen door de aankoper.
De producten worden geleverd op het adres aangegeven door de aankoper.  De aankoper mag een ander leveringsadres vragen dan het adres van facturatie.
Pimprenelle Créative verplicht zich er toe alle bestellingen binnen de 48 uur te verzenden, behoudens overkracht.
De verkoper is geenszins verantwoordelijk voor de vertraging in levering veroorzaakt door bpost, Kiala of andere bekwame postdiensten.
In geval van vertraging bij levering t.o.v. de oorspronkelijke vooropgestelde datum, wordt aan de aankoper gevraagd om iedere vertraging te melden (schriftelijk, brief of mail) aan Pimprenelle Créative teneinde de verzendingsdiensten te verbeteren.


V . herroepingsrechten :


Volgens de wet herinneren wij U eraan :

De aankoper het recht heeft af te zien van de aankoop en dit te melden aan de verkoper, zonder boete en zonder het opgeven van een reden, binnen de 7 dagen volgend op de dag van de levering van het product.

Bij deze gevallen, indien U van dit recht gebruik wilt maken, moet U ons onder uw risico de goederen terugsturen in oorspronkelijke staat en in hun oorspronkelijke verpakking aan volgend adres :

DERWEDUWE Carine


Pimprenelle Créative

Spiegelhofvoetweg 40

1850 Grimbergen

BELGIE

Wij zullen U de aankoopprijs terugstorten zonder leveringskosten.  De terugzendingskosten zijn eveneens ten kosten van de aankoper.

Na het verstrijken van de 7 dagen, zijn de geleverde goederen aanvaard als conforme aan de bestelling et door dit feit ook aanvaard door de klant.  Geen enkele terugbetaling zal dan nog mogelijk zijn.


VI Geschillen


Deze reglementering toegepast op de voorgestelde verkoop is deze die momenteel wordt toegepast in België.  In geval van litige zullen beide partijen proberen de litige onderling op te lossen.  Indien dit niet zou lukken zal de handelsechtbanks in Brussel (België) de enige zijn die kan beslissen.